Mutaties van de Jonckheere Premier

Nu de levering van newA330 in de garage Delta goed op gang gekomen is, werden al enkele Jonckheere Premiers uit de reeks 8500-8559 naar de garage Brel gemuteerd.

MIVB 8517 in de Antwerpsesteenweg.

De volgende bussen uit deze reeks bevinden zich momenteel in de garage Jacques Brel : 8501-8510, 8512-8515, 8517-8519, 8523, 8524-8525, 8528, 8530, 8532-8533, 8539, 8541, 8544, 8546, 8548, 8552, 8555 en 8559. Het is de bedoeling dat de volledige reeks er terecht zal komen.

Hiermee kan in deze garage een begin gemaakt worden met de afvoer het laatste deel A500 dat nog in dienst is.

Terug naar boven