Vergroening van het buspark bij de exploitanten

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, De Lijn en de Federatie van Belgische Autocar- en Autobusondernemers (FBAA) hebben concrete afspraken gemaakt om de vergroening van de busvloot bij de exploitanten de volgende drie jaar te stimuleren. Begin 2021 stelde De Lijn een concreet plan voor in het Vlaams Parlement (commissie Mobiliteit en Openbare Werken). Dit plan steunt op 3 pijlers, waaronder de vergroening van de busvloot bij de exploitanten van De Lijn. Minister Lydia Peeters, De Lijn en de FBAA hebben nu een akkoord bereikt over de financieringssteun voor emissievrije bussen en werken zo samen aan de CO2-reductie en aan gezondere lucht.

Jaarlijks kunnen de exploitanten nu binnen de bestaande contracten een extra financiële tussenkomst van maximum 21.700 euro per jaar per aangekochte zero-emissiebus toegekend krijgen. Deze financiële tussenkomst stimuleert de groene transitie bij de exploitanten bij hun aankoop van elektrische bussen. Als we naar de volgende jaren kijken, ondersteunt minister Peeters de exploitanten in hun geplande vlootvervanging van ongeveer 300 elektrische bussen de komende 3 jaar wat neerkomt een besparing van 50.000 ton CO2.

De groep Waaslandia bracht onlangs vier MAN Lion's City 12E in het verkeer. © De Lijn.

bla

Luc Jullet, voorzitter openbaar vervoer FBAA:

”De aankoop en exploitatie van elektrische bussen is vandaag nog duurder dan het laten rijden van diesel- of hybride bussen. Daarom verwelkomen wij deze financiële steun door de Vlaamse Regering bij de aankoop van emissievrije bussen graag. Wij staan als federatie 100 % achter de vergroening van de sector en willen ons steentje bijdragen tot het realiseren van de klimaatambities van de Vlaamse Regering. Deze afspraak kan hierin een belangrijke katalysator zijn.”

Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn:

“Duurzame mobiliteit speelt een sleutelrol in de strategie van De Lijn. In dit kader werkt De Lijn ook aan de 2 andere pijlers uit het vergroeningsplan voor het openbaar vervoer. Eerst en vooral door in te zetten op de elektrificatie van onze eigen vloot. Die begon met kleinere pilootprojecten met elektrische bussen in Leuven, Antwerpen en Gent. De Lijn keurde eind verleden jaar een raamovereenkomst goed van 350 e-bussen bij leveranciers Van Hool en VDL. De eerste 60 e-bussen worden vanaf eind 2022 geleverd en in 2023 in gebruik genomen. Daarnaast kunnen we op kortere termijn ook werken op de luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden door daar extra hybride en e-hybride bussen optimaal emissievrij in te zetten. We kijken er nu ook naar uit om samen met onze exploitanten verder te werken aan de vergroening van onze voertuigen.”

Bron: persbericht De Lijn

Terug naar boven