Meer e-bussen voor De Lijn

De Lijn heeft een nieuwe aankoopprocedure opgestart om tot 1250 emissievrije bussen te kunnen bestellen van verschillende types met een lengte van ongeveer 8,5 tot 24 meter. Met deze beslissing brengt De Lijn naast standaardbussen ook andere bustypes in beeld bij de vergroening van de busvloot. Zo kan De Lijn de meest vervuilende dieselbussen vervangen door emissievrije bussen. Deze procedure loopt parallel met de raamovereenkomst voor maximum 350 standaard e-bussen die verleden jaar gegund werd.

Vorig jaar bestelde De Lijn 60 emissievrije batterijbussen met een lengte van 12 meter bij Van Hool (36) en VDL (24). Met de beslissing van de raad van bestuur komt de vergroening van de vloot in een volgende fase. Binnen het financieringskader van de volgende jaren haalt De Lijn maximaal de euro 3- en euro 4-bussen uit de vloot.

Concreet kiest De Lijn voor twee raamovereenkomsten via onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging met een looptijd van zes jaar. Binnen elk perceel van de raamovereenkomsten wordt aangegeven hoeveel voertuigen maximaal kunnen afgenomen worden. Het effectieve aantal dat gekocht zal worden is afhankelijk van de technologische evolutie gedurende de loopduur van de raamovereenkomst. Het grootste project bevat de volgende percelen:
• gelede e-bussen (lengte ca. 18 meter, maximum 500 bussen)
• standaard e-bussen (lengte ca. 12 meter, maximum 500 bussen)
• city e-bussen (lengte ca. 10 meter, maximum 75 bussen)
• E-HOV-bussen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) (lengte ca. 18 meter, maximum 75 bussen)
• E-HOV-bussen (lengte ca. 24 meter, maximum 75 bussen)

Daarnaast heeft De Lijn ook een raamovereenkomst gepubliceerd voor maximum 25 midi-bussen (lengte ca. 8 meter). Deze e-bussen, die ongeveer 50 reizigers kunnen vervoeren, worden in een aparte aanbesteding opgenomen. Hiermee kan De Lijn inspelen op specifieke vragen van steden en gemeenten om kleinere bussen. De eerste midi e-bussen worden later dit jaar besteld, met verwachte indienstname in Brugge in de zomer van 2023.

Terug naar boven