Exploitanten : onstaan en evolutie

Ongeveer één derde tot de helft van de lijndiensten wordt uitgevoerd met bussen van privé busbedrijven, ook exploitanten of 'pachters' genaamd. Waar er vroeger veel familiale bedrijven waren, dan zien we nu meer en meer groepen opduiken.

De eerste privé-busuitbaters doken op in de jaren 1920. Na een hevige groeiperiode zonder echte reglementering kwamen veel bedrijven voor de NMBS of NMVB te rijden.

In 1977 komen de exploitanten die busdiensten reden voor de NMBS ook onder de hoed van de NMVB terecht. Omdat er een verschil in reglementering en juridische aspecten bestond werd in 1978 een uniek lastenboek opgesteld. Vanaf dan vinden we ook de zescijferige nummering terug.

Tijdens de regionalisatie kwamen de exploitanten onder De Lijn en de SRWT terecht. Bij De Lijn volgde in 2003 een trendbreuk. Nieuwe contracten worden sindsdien voor een periode van 9 jaar gegund en kunnen maar beperkt verlengd worden.

In Wallonië is een dergelijke breuk er nog niet gekomen. Al de bovenstaande aspecten worden verder uitgewerkt in diverse artikels.

Lees meer over

Terug naar boven