TEC Luik-Verviers : vorming van het wagenpark in 1991

Als voorbereiding tot de vorming van de TEC Luik-Verviers in 1991, werden reeds in november 1990 de STIL en de STIV, die respectievelijk het stadsvervoer verzorgden in Luik en Verviers, tot één maatschappij samengevoegd. Dit was de SELV (Société d'Exploitation de Liège et Verviers). In juli 1991 kwam daar ook nog de groep Luik van de NMVB bij. Samen werden ze de nieuwe TEC Luik-Verviers.

De samenstelling en nummering van het park was in de begindagen verre van eenvoudig te noemen. Niet enkel werden drie maatschappijen samengevoegd, maar ook qua nummering waren er verschillen (en ook qua kleurstellingen). Zo kende de STIL enkel driecijferige busnummers, terwijl die van de STIV uit twee nummers en die van de NMVB uit vier digits bestonden. Een eenheid hierin vormen zou geen gemakkelijke taak gaan worden.

Laten we eerst kijken welke bussen er in 1991 in het nieuwe park van de TEC Luik-Verviers opgenomen werden. Als eerste komt de SELV aan beurt. De STIV reeksen krijgen in de tabel een asterisk mee.

STIL/STIV reeksTypeIn dienst
151-235 Van Hool A120/20 1977-78
236-345 Van Hool A120/50 1981-83
401-413, 415-463, 465-474 (401-490) Van Hool A600 1989-91
600, 606, 608-609, 611, 614-616, 617-620, 622-642, 644-645, 647-650, 652-653, 655 Jonckheere-Volvo B59-55S 1976
701-703 Van Hool AG280 1982
704-723 Van Hool AG280/3 1984
724-740 Van Hool AG280/4 1986
801-830* Van Hool A120/50 1980
863-875* Jonckheere-Daf SB201 1975
880-889* Van Hool A120/32 1989

De reeks 401-490 was - zoals in de tabel te zien is - nog niet volledig geleverd. De laatste bussen werden pas na oktober 1991 rechtstreeks aan de TEC geleverd.

Ook in de Volvo's uit de reeks 591-659 waren in 1990-1991 enkele gaten geslagen. De reden hiervoor is het feit dat de SELV in die periode enkele van haar Volvo B59-55 "verkocht" heeft aan de groep Luik van de NMVB, die ze prompt hernummerde in de reeksen 2687-2699 en 2736-2761.

Vermelden we tenslotte dat de SELV de bussen van de STIV reeds administratief hernummerd had, dit gebeurde door een 8 voor het oude STIV busnummer te plaatsen. In de praktijk bleven de bussen nog met hun oude nummer rijden.

De tweede tabel geeft de bussen weer die in dienst waren bij de groep Luik van de NMVB ten tijde van de regionalisatie.

NMVB reeksTypeIn dienst
2143-2153 Van Hool AG280/3 1986
2219 LAG Atlantic 1989
2687-2699, 2736-2761 Jonckheere-Volvo B59-55S 1974-76
4325, 4327, 4329, 4335, 4337, 4339, 4341, 4347, 4349, 4351, 4353, 4363-4366, 4369-4371, 4373-4374 Jonckheere-Volvo B59-55 1975
4885, 4888, 4890, 4893-4894, 4905, 4908-4910, 4912-4913, 4915, 4917-4919, 4923, 4925-4926, 4928, 4930-4931, 4934-4935, 4936-4938, 4940-4941, 4989, 4991-4992, 4994-4995, 4997-4998, 5000-5007, 5009, 5011-5013 Jonckheere-Volvo B59-55/2 1977-78
5155-5160, 5287-5302 Van Hool A120/01 1977-78
5399-5420, 5481, 5532 Van Hool A120/11 1979
5606-5615 Van Hool A120/31 1980
5806-5815, 5881-5883, 5907-5916 Van Hool A120/31 1981-82

Zo kunnen we ook voor begin juli 1991 een stelplaatsverdelingopmaken. Kort nadien begonnen immers de eerste mutaties tussen het oude SELV en NMVB materiaal. De carroussel werd in gang gezet met de mutatie van enkele Jonckheere-Volvo's (ex-STIL) van Robermont naar St-Gilles en Eupen in augustus 1991.

Het was wachten tot de technische diensten van de NMVB en de STIL samengesmolten waren vooraleer de TEC Luik-Verviers een schema voor de kon opstellen.

Het was pas in januari 1992 dat een dergelijke lijst op punt gesteld werd. Aan de oorspronkelijke lijst werd nog de 762 toegevoegd (LAG 2219) en de 18 A600/DAF die intussen geleverd waren (2511-2528).

Het grote probleemgeval waren de Volvo's die uit beide bedrijven overgekomen waren. Omdat het nog niet geweten was of de Volvo's die in 1990 en begin 1991 van de SELV naar de NMVB gemuteerd werden, hun oude nummer terug gingen krijgen, was de lijst nog niet volledig. Ook in de reeks 800 (Volvo's ex-NMVB) zaten nog lacunes, daar was men in 1991 reeds begonnen met het afvoeren.

Volvo's van de STIL

De twee reeksen NMVB bussen (2687-2699, 2736-2761) waren samengesteld uit Volvo's uit de STIL reeksen 521-590 en 591-659. Toen de TEC Luik-Verviers deze twee reeksen overnam besloot ze om de oudste Volvo's (521-590) niet opnieuw te hernummeren, omdat deze toch vlug afgevoerd zouden worden (dit gebeurde eind 1991, begin 1992, dus met de NMVB nummers).

De meeste bussen uit de (daaropvolgende) reeks 591-659 kregen wel hun oude STIL nummer terug. Enkel de 603 werd hier met zijn NMVB nummer buiten dienst gesteld.

Bussen met een asteriks in de onderstaande tabel kregen hun oude STIL-nummer niet terug. Vermelden we terloops nog dat in juli 1991 nog de 2690, 2694-2695 terug uit de groep Namen-Luxemburg naar Luik gekomen waren.

SNCV - TEC SNCV - TEC  SNCV - TEC SNCV - TEC
2687 - 667
2688 - 668
2689 - 669
2690 - 656
2691 - 654
2692 - 651
2693 - (539) *
2694 - (556) *
2695 - 610
2696 - 643
2697 - 646
2698 - (582) *
2699 - (587) *
2736 - (588) *
2737 - (589) *
2738 - (581) *
2739 - (523) *
2740 - (550) *
2741 - (558) *
2742 - (566) *
2743 - (585) *
2744 - 592
2745 - (561) *
2746 - 591
2747 - 593
2748 - 595
2749 - 594
2750 - 595
2751 - 597
2752 - 599
2753 - 598
2754 - 612
2755 - 602
2756 - 613
2757 - 603
2758 - 604
2759 - 601
2760 - 605
2761 - 607

Volvo's van de NMVB

Er kwamen in feite twee reeksen Jonckheere-Volvo's over van de SNCV. De oudste reeks was de 4325-4375 ; de jongere reeksen waren respectievelijk de 4865-4949 en 4950-5014. Ze werden bij de TEC in twee reeksen opgedeeld : 801-836 en 837-866. In beide reeksen kwamen beide types voor; ze vormden telkens een aparte onderreeks :
- 4325-4375 : 801-806 en 837-850
- 4865-5014 : 807-836 en 851-868

De eerste nummers (801-836) waren gereserveerd voor bussen die nog een tijdje in dienst zouden blijven, de tweede reeks (837-866) was bestemd voor bussen die vlug afgevoerd zouden worden. Enkele bussen uit deze tweede reeks hebben dan ook nooit een TEC nummer gedragen : 4327 (838), 4337 (840), 4339 (841), 4341 (842), 4351 (843), 4353 (844), 4364 (845), 4373 (849) en 4904 (866).

Begin maart 1992 droegen de meeste bussen hun nieuwe nummer. Er hebben dus ook tijdelijk een aantal herschilderde bussen rondgereden in de TEC kleuren met het oude NMVB nummer.

De tabel hieronder geeft het overzicht van de hernummeringen. Voor de hernummering van de Volvo's uit de reeksen 2687-2699 en 2736-2761 verwijzen we u door naar de bovenstaande tabel.

TEC nummerOud nr NMVB/STIL/STIVType
101-130 STIV 01-30 A120/50
151-235 STIL 151-235 A120/20
236-345 STIL 236-345 A120/50
380-389 STIV 80-89 A120/32
401-490 STIL 401-490 A600
501-518 NMVB 2511-2528 A600
521...590 NMVB 2687-2699, 2736-2761 B59-55S
591-659 STIL 591-659,
NMVB 2687-2699, 2736-2761
B59-55S
701-703 STIL 701-704 AG280/1
704-723 STIL 704-723 AG280/3
724-740 STIL 724-740 AG280/4
751-761 NMVB 2143-2153 AG280/4
762 NMVB 2219 LAG Atlantic
801-806 NMVB 4335, 4347, 4349, 4363, 4366, 4372 B59-55
807-836 NMVB 4888, 4908, 4913, 4915, 4917-4919, 4923, 4930-4931, 4934, 4936, 4940-4941, 4989, 4994- 4995, 4997, 5000, 5002-5006, 5009-5013, 5007 B59-55/2
837-850 NMVB 4325, 4327, 4329, 4337, 4339, 4341, 4351, 4353, 4364, 4365, 4370-4371, 4373-4374 B59-55
851-868 NMVB 4885, 4890, 4893-4894, 4910, 4912, 4925-4926, 4928, 4935, 4937-4938, 4991-4992, 4998, 5001 B59-55/2
901-922 NMVB 5155-5160, 5287-5302 A120/01
923-946 NMVB 5399-5420, 5481, 5532 A120/11
947-956 NMVB 5606-5607, 5609-5610, 5608, 5611-5615 A120/31
957-979 NMVB 5805-5815, 5881-5883, 5907-5916 A120/31

Later zouden nog enkele bussen hernummerd worden. Bij de komst van de eerste R312 in 1994 werden enkele Jonckheere-Volvo B59-55S hernummerd, dit om een dubbele nummering te vermijden. Zo werden de 610-613, 616, 618, 630 en 623 nu door het leven als 660-663, 666, 668, 672 en 673. De Volvo's die met een derde deur voorzien waren (de zogenaamde PMR Volvo's 600, 606, 625 en 653) werden ook hernummerd als reeks 491-494. Ook dit gebeurde in 1994.

Toen de AG300 762 geleverd werd, moest ook de LAG Atlantic, die sinds 1992 dit nummer droeg, hernummerd worden. Deze bus kreeg het nieuwe nummer 121 toebedeeld. Later kwam nog een tweede LAG in dienst die de nummers 122 en 129 droeg. Tenslotte kregen in 1996 ook nog een aantal Van Hool A120 uit de reeks 101-130 een nieuw busnummer (meer hierover bij de technische fiche van deze reeksen).

Lees meer over

Terug naar boven