Tramways d'Anvers

De Tramways d'Anvers werden in maart 1927 opgericht en namen alle exploitatievergunningen van de Compagnie Générale des Tramways d'Anvers (CGTA) over tot 31 december 1945.

De Tramways wensten eind jaren 1920 ook trolleybussen in dienst te nemen, een maatregel waarvoor het stadsbestuur wel te vinden was. Een 'rail-loze' trolleybus kan immers makkelijker uitwijken dan een tram. In juli 1929 werd een proeflijn (lijn 13) ingereden tussen het Zuidstation en de Petroleumtanks. De trolleybus van dienst was door de eigen ateliers gebouwd.

Na deze geslaagde proef werd beslist om meer lijnen met trolleybussen te exploiteren. Als eerste werd het traject tussen de Mexicobrug en Kaai 204 in een trolleybuslijn omgevormd. Op 15 februari 1933 reden hier de eerste trolleys uit. Vanaf juli 1935 werd het beginpunt verlegd van de Mexicobrug naar de Noorderplaats via de Noorderlaan. De Tramways d’Anvers werden concessiehouder van deze trolleybuslijn.

Ondertussen hadden de Tramways in 1933 ook het beheer van de Antwerpsche Autobussen op zich genomen, dit om de diverse vervoersmodi beter op elkaar af te stemmen en zo de verlieslatende A.A. te ondersteunen.

De Antwerpse trolleybussen

Net als in Luik werd ook in Antwerpen een bestaande tramlijn 'vertrolleybust'. Door de moeilijkheden op het traject van lijn 6 op de kaaien en in enkele smalle straten, werd in 1936 een aanvraag gedaan om deze met trolleys te mogen uitbaten. Na de goedkeuring kon in 1938 begonnen worden met de bouw van de luchtlijnen. Naast het oorspronkelijke traject Zuidstation-Pothoek werd ook een verlenging toegestaan tot aan de Turnhoutsebaan. In oktober 1938 ging deze lijn van start.

Op haar testlijn (lijn 13) wou de Tramways nu definitief een trolleybuslijn instellen. Ook hiervoor werd een aanvraag ingediend, maar de oorlog verhinderde de uitvoering van de plannen. Na de oorlog werden nog plannen gemaakt om van lijn 6 een ringlijn te maken, maar deze werden niet uitgevoerd. Uiteindelijk zou deze ringlijn er wel komen, dit door de lijnen 6 (toen reeds verbust) en 34 (Zuidstation-Groeiningerplein) aan elkaar te koppelen.

Vanaf 17 mei 1940 blijven de trolleys binnen om nadien enkel op lijn 6 terug te komen (de haven was immers verboden terrein geworden). Na een korte onderbreking tijdens de bevrijdingsdagen beginnen de trolleybussen terug te rijden en wordt de luchtlijn van lijn 31 (Kaai 204) hersteld; deze was in 1943 afgebroken.

Eind 1945 verliepen de vergunningen van de Tramways. Deze werden in 1946 aan de T.A.O. overgedragen. Het einde van de vergunning betekende niet het einde van de Tramways als bedrijf. In 1957 smolt deze immers samen met Electrafina (dit was de rechtsopvolger van de CGTA).

Bronnen:

  • Keutgens, E. (1980). De Antwerpse tram : van paardetram tot premetro 1873-1979. Antwerpen: MIVA.

Lees meer over

Terug naar boven