Bussen van exploitanten

De bussen van de privé-bedrijven die nu in opdracht van De Lijn en TEC rijden, en vroeger voor de Buurtspoorwegen reden. De bussen zijn per contract gegroepeerd. Sinds september 2018 werkt De Lijn met kwalificatienummers. De OTW/TEC nam vanaf augustus 2019 ook een nieuw nummeringssysteem in gebruik bij de nieuwe contracten.

Kwalificatienummers

Antwerpen Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant Limburg West-Vlaanderen Henegouwen Namen-Luxemburg Luik-Verviers Waals Brabant Charleroi

Zoek een contract/kwalificatienummer

Typ een deel van de naam van het bedrijf of van het contract. Je krijgt een lijst met suggesties. Klik op een item om de bussen in dat contract te zien.

Hoe en wat?

Er zijn verschillende « types » contracten.

In 1977 was de NMVB begonnen met contracten: bij de TEC leeft deze nummering nog door, bij De Lijn werd ze in 2003 veranderd. In de lijsten per De Lijn-entiteit vind je dus twee types: voor en na 2003. De contracten na 2003 worden op hun beurt nogmaals ingedeeld in de zogenaamde moedercontracten en de basismobiliteitscontracten.

Op 10 september 2018 neemt De Lijn een nieuw systeem in gebruik om de bussen van haar exploitanten te nummeren. Bij nieuwe bussen wordt vanaf dan gebruikt gemaakt van het zogenaamde kwalificatienummer van het bedrijf, gevolgd door een volgnummer. De bussen in het huidige systeem blijven hun nummer behouden. De komende 15 jaar houden we dus nog rekening met twee parallelle nummeringen.

Bij de TEC werden in de loop der jaren enkele nieuwe contracten toegevoegd. Het systeem veranderde grondig in augustus 2019 bij de start van de nieuwe contracten. Er werd een volledig nieuwe nummering op poten gezet.

Lees ook het artikel over de nummering van pachtersbussen.

Terug naar boven