TEC


2020

Van Luik naar Namen

Recent werd een eerste Van Hool A330 uit de reeks 5.146-5.212 van Luik naar Namen gemuteerd. De 5.179 werd zo de 4.317. Twee stuks volgen binnenkort. De bussen gaan rijden vanuit de stelplaats van Bauce. Omdat de bussen nu op naam van de OTW ingeschreven staan, veranderen de kentekens niet.


2020

Einde van de Luikse A320

Op 6 januari werd de laatste Van Hool A320 van de TEC Luik-Verviers uit dienst gehaald.

Het was de 5.820 die na een panne op 6 januari de rangen van deze reeks mocht sluiten. De reeks van 107 eenheden kwam vanaf eind 1998 in dienst. De bussen bleven hun volledige carrière vanuit Robermont rijden.


2019

Nieuwe bestellingen voor de OTW

De OTW schreef recent enkele aanvragen tot kandidaatstelling uit voor de levering van nieuwe bussen.

Lees verder


2019

TEC Henegouwen 3401-3446

In Henegouwen is de levering van de reeks Solaris Urbino hybrid terug op gang gekomen: de 3412-3416 zijn in Bergen aangekomen. Daarna volgen de 3417-3421 in Houdeng.

Door de komst van de Urbino in Bergen, kan deze stelplaats al een aantal A330 wegsturen: zo verhuizen de 3801-3803 en 3805 naar La Louvière en gaat de 3806 naar Doornik. Enkel de 3808 blijft achter en wordt als lesbus ingezet. In La Louvière worden de 3823 en 3826 aan de kant geschoven.


2019

Een verhuis voor de werkplaats van Andenne

De huidige centrale werkplaats van de TEC Namen-Luxemburg in Andenne is te klein geworden. Daarom verhuist ze naar de nieuwe industriezone Mécalys in Petit-Waret.

Volgens de directeur van de entiteit TEC Namen-Luxemburg - Jean-Marc Evrard - voldoen de huidige installaties niet meer aan de behoeften. De werkplaats stamt uit 1885 en voorzag in de beginjaren in het onderhoud van de trams van de Buurtspoorwegen, zoals op deze foto uit de Bibliotheca Andana te zien is. De werkplaats staat nu in voor het onderhoud van zo'n 370 bussen. Vooral het onderhoud van gelede bussen is niet altijd even eenvoudig.

Er is ook even een verhuis naar Marche overwogen, maar op sociaal vlak was dat niet haalbaar. De nieuwe site ligt op een boogscheut van de E42, wat de transfer van bussen makkelijk maakt. De verhuis naar de nieuwe site is voorzien in de periode 2022-2023. Het gaat om een investering van tien miljoen euro.


2019

TEC Namen-Luxemburg 4.300-4.316

Op bus 4.303 werden de films vervangen door digitale bestemmingaanduiders, die gerecupereerd werden uit de Ares 4.321. De film achteraan bevat echter enkel het lijnnummer.


2019

TEC Namen-Luxemburg 4.100-4.186

Hoe ziet de situatie er nu uit bij deze reeks?

• sector Namen: 4.112, 4.170 (Proxibus Profondeville, vervangt bus 4.138 sinds 3 mei) ;
• sector Andenne: 4.134, 4.144, 4.173, 4.174, 4.182-4.183;
• sector Florennes: 4.184-4.186;
• sector Noord-Luxemburg: 4.109 (lokale bus Durbuy), 4.116 (lokale bus Vresse), 4.136, 4.151, 4.165, 4.168.

Bron: TDM 394


2019

TEC Charleroi 7051, 7091

Na Brabant is het de beurt aan Charleroi om zijn nieuwe proxibussen te ontvangen. De 7051 is voorzien voor de R'Bus (Walcourt), terwijl de 7091 begin februari naar Les Bons Villers ging om er te Bonvibus te gaan rijden. Maar de gemeente stuurde de bus terug, zonder dat hij één kilometer gereden heeft. De gemeente rijdt de dienst met een eigen busje. Nadat de 7051 in een ongeval betrokken raakte, stuurde de TEC Charleroi de A308 7120 naar Walcourt, die begin maart door de Brabantse 6.959 opgevolgd werd. (bron: TDM 393)


2019

Wallonia Easy Line

Wallonia Easy Line - afgekort « WEL » - is de naam van de nieuwe sneldiensten die de TEC vanaf 29 april laat rijden. Deze worden uitgevoerd door luxe autocars tijdens de spitsuren. Doel is om automobilisten de bus in te lokken.

Lees verder


2019

Luik: levering Solaris hybrides komt terug op gang

In Luik komt de levering van nieuwe hybride Solaris Urbino bussen sinds midden februari terug op gang.

Nadat in december er tien hybride Solaris bussen in Henegouwen in dienst kwamen bleef het even stil. Maar in het midden van februari verschenen er direct vijftien nieuwe bussen in Robermont. Ondertussen werd ook het voorziene einde van de eerste subreeks (5.630) bereikt.

Het was een kleine verrassing toen er ook bussen verschenen in de 5.63x en 5.64x. Het was immers voorzien dat een tweede subreeks (5.801-5.876) verscheen. Maar omdat er nog heel wat A320 uit die in dienst zijn en men dubbele nummers wou vermijden, heeft men dit plan wellicht laten varen. Er zal nu waarschijnlijk tot 5.699 doorgenummerd worden. Het restant zal dan toch nog in de 5.8xx reeks genummerd worden.

Terug naar boven