Société des Transports Intercommunaux de l'Agglomération Verviétoise

Op 31 december 1960 verliep de concessie van de T.V. De maatschappij werd op die datum ontbonden. Het kapitaal en eigendommen werden overgemaakt naar een voorlopig beheersorgaan: het Comité Provisoire de Gestion des Transports en Commun de la région Verviétoise (kortweg V.T.C.). Dit regime zou een jaar standhouden. Ondertussen hadden de Buurtspoorwegen hun oog al op het net laten vallen.

Maar toch zou Verviers terug een stadsbedrijf krijgen. Op 8 november 1962 stichtten de Belgische staat en de stad Verviers de Société des Transports Intercommunaux de l'Agglomération Verviétoise (STIV). Deze had een looptijd van 22 jaar (tot 31 december 1983).

In de daaropvolgende jaren werd het tramnet progressief afgebouwd ten voordele van de bus. Om deze verbussingen op te vangen stroomden in 1962 dertien Brossel A94 DAR bussen in die de reeks 20-32 vormen.

Op 4 december 1962 rijdt de laatste tram op lijn 1 tussen Ensival en Pepinster. Op 14 januari 1963 worden de lijnen 2 (Petit-Rechain-Stembert) en 4 (Dison-Tombeux) verbust, waarbij lijn 4 doorstreept opgeheven wordt.

In de jaren 1960 neemt de bus een deel van de bediening van lijn 1 over. Bus 16 lost tram 97 af op deze lijn.

STIV 16

Vanaf december 1963 rijden er tijdens de avonduren en op zondag enkel nog maar bussen op lijn 1. Vanaf 24 februari en maart 1964 is dit ook het geval op lijn 6. Nog in 1964 worden tijdens de betaalde vakantieperiode zelfs alle trams door bussen vervangen.

De T.V. hadden indertijd een (tram) stelplaats ingericht in Renoupré (Rue de Limbourg). Hier vonden ook de eerste bussen onderdak. Toen in 1963 besloten werd de tram volledig overboord te gooien werd ook uitgekeken naar een nieuwe (bus) stelplaats. Dit zou Stembert worden, dat vanaf september 1970 in gebruik genomen werd. Deze stelplaats wordt nu nog door de TEC Luik-Verviers benut.

Nadat in mei 1968 reeds het baanvak Ensival-rue Gérardchamps van lijn 1 opgeheven werd, volgde het definitieve einde van het trambedrijf op de laatste dag van 1969. De laatste trams op lijn 1 (Renoupré-centrum), 3 (Place Vieuxtemps-Heusy) en 6 (Déportés-Heusy) reden die avond voor het laatst de stelplaats binnen. Op nieuwjaardsdag 1970 nam de bus het definitief over.

Een familiefoto. Aan het eindpunt van lijn 7 in Lambermont zien we bussen 25 (Van Hool A120) en 40 (Jonckheere-DAF SB201) staan.

STIV 25 en 40

Om deze nieuwe buslijnen uit te baten had de STIV reeds dertig bussen gebouwd door Jonckheere op een DAF SB201 chassis aangekocht (reeks 33-62). Deze vervingen ook de Brossels 11-19. Uniek was dat vanaf deze reeks de STIV enkel nog maar bussen in een driedeursversie aankocht.

In de daaropvolgende jaren werd de STIV een rustig bedrijf. Na de reeks 33-62 volgden nog drie reeksen bussen. De 63-75 (Jonckheere/DAF SB201) vervingen de Brossels uit reeks 20-32. Nadien werden nog twee reeksen Van Hool A120 aangeschaft : 01-30 en ten slotte 80-89, die de reeks DAF 33-62 vervingen.

Met de laatste reeks bussen werd ook het nieuwe kleurenschema ingevoerd. We zien bus 84.

STIV 84

De bussen werden steevast in een groene kleur geschilderd, met de raampartij en dak in een lichtgrijze tint. Bij de laatste reeks werd - in navolging van diverse andere stedelijke bedrijven - besloten om een nieuwe livrei toe te passen. Het groen werd een iets lichter, en om ook witte banden aan te brengen. Tevens werd een nieuw logo ingevoerd.

Om de overgang naar een nieuwe exploitatiemaatschappij voor de volledige provincie Luik makkelijker te maken, wordt in november 1990 de SELV (Société d’Exploitation de Liège et Verviers) opgericht. Hierin worden de twee stadsbedrijven – STIL (Luik) en STIV – ondergebracht. Vanaf 1 januari 1991 is ze operationeel. Lang zou ze niet bestaan: op 21 juni 1991 smelt ze samen met de groep Luik van de Buurtspoorwegen om samen de TEC Luik-Verviers te vormen.

Bronnen:

  • Peeters, J. (2009). Het openbaar vervoer in België 1945-1960. Beleid en realiteit. Bergen: Uitgaven TSP.
  • Peeters, J. (2014). Het openbaar vervoer in België 1960-1970. De sombere jaren Bergen: Uitgaven TSP.
  • Eigen documentatie

Lees meer over

Terug naar boven